AL-‘ALLÂMAH AL-‘ABBÂD DITANYA TENTANG TAHDZÎRAN YANG BEREDAR KEPADA MASYAIKH AHLUS SUNNAH

PERTANYAAN :

Syaikhanâ, telah di menyebar di internet dan di grup-grup whatsap dan di dalamnya terdapat saudara-saudara kita salafîyûn dari Suriah, yang berisi tahdzîr dan tabdî’ (vonis bid’ah) kepada sejumlah masyaikh dan ulama seperti :

  1. ‘Abdul ‘Azîz ar-Rayyis
  2. ‘Abdullâh al-‘Ubailân
  3. Masyhûr bin Hasân Âlu Salmân
  4. ‘Alî al-Halabî
  5. Ibrâhîm ar-Ruhaylî
  6. ‘Abdul ‘Azhîm Badawî
  7. Sâlim ath-Thawîl
  8. ‘Abdul Mâlik Ramadhâni, dll

Dan dampak dari hal ini adalah tashnîf (pengkotak-kotakan) diantara para pemuda satu dengan lainnya, dan saling mengisolir diantara mereka, padahal salafîyîn di Suriah sedikit dan musuh-musuh kita amatlah banyak baik dari kalangan shûfiyah, takfîriyah dan hizbîyah yang selalu berbuat makar kepada kami  dan keadaan ini tentulah tidak tersamar atas Anda.

Apa nasehat Anda wahai syaikh kami?

JAWABAN :

“Kalian tidak perlu heran dengan menyebarnya hal ini di Suriah, karena hal ini pun juga turut menyebar di Eropa yang kaum muslimin di dalamnya sangat minoritas. Jadi, kalian jangan sedikitpun dipalingkan oleh hal ini dan disibukkan dengannya. Berhati-hatilah dan sibukan diri dengan menuntut ilmu dan mengajar manusia. Apabila kita mentadzîr para ulama tersebut di atas, siapa lagi yang akan tersisa?!?!”

[Tanya jawab antara Saudara ‘Umaid Zarzûr dengan al-‘Allâmah al-‘Abbâd pada hari Ahad, 17 Dzulhijjah 1435 H selepas Ashar.]

syekh abbad ttg masyaikh yg ditahdzir


Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.