EBOOK : FIKIH MENGUSAP KHUF

 Oct, 21 - 2007   no comments   Adab & Fikih Islami

Fikih Khufbanner-new.gif

 

EBOOK : FIKIH MENGUSAP KHUF MENURUT SUNNAH RASULULLAH

 

Oleh : Al-Ustadz Ibnu ’Abidin as-Soronji

 

 

Banyak sekali kaum muslimin yang terheran-heran ketika mendengar atau melihat ada saudara mereka yang mengusap sepatu atau alas kaki mereka ketika berwudhu’. Padahal mengusap khuf (alas kaki) ini merupakan sunnah yang mu’tabar di kalangan ulama ahlus sunnah. Bahkan banyak para ulama yang memasukkan mengusap khuf ini sebagai bagian ushul (pokok) ahlus sunnah yang apabila ada seseorang menolaknya, maka ia sama dengan menolak pokok ahlus sunnah. Bagaimanakah hukum mengusap khuf? Dan bagaimanakah kaifiyatnya? ebook ini akan memberikan ulasannya…

 

Silakan Download


Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.