Segala puji hanyalah milik Alloh Pemelihara alam semesta. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada orang yang Allôh utus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, keluarga, sahabat dan saudara-saudara beliau sampai hari kiamat. Amma ba’du : Sesungguhnya kejadian tragis yang menyedihkan dan peristiwa berdarah yang memilukan, yang dialami penduduk Jalur Gaza dan negeri Palestina baru-baru […]


Continue Reading


%d bloggers like this: