⁠⁠⁠⁠⁠🌱سـبـيـل الـنجـاة🌱 ⛵ ****** الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد : Segala puji hanyalah milik Allâh yang telah mencukupi, dan semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih. Amma Ba’d : Saudaraku se-Islam, jika Anda menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka berpeganglah dengan kebenaran yang nyata, yang […]


Continue Reading