Oleh : Muhammad bin Sholâh ash-Shoyrofî بسم الله الرحمن الرحيم.  الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.  أما بعد. Segala puji hanyalah milik Allâh semata, semoga sholawat, salam dan keberkahan tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau, serta siapa saja yang menaatinya. Amma ba’du : Saya telah melihat […]


Continue Reading