As-Syaikh al-Allâmah Shâlih bin Fauzân al-Fauzân -semoga Allâh menjaga beliau – berkata : 🔈”Inilah Syaikhul Islâm (Ibnu Taimiyah), beliau disiksa dan meninggal di dalam penjara. Akan tetapi dakwah beliau mendapatkan kesuksesan setelahnya. ❓Kenapa? ▶ Karena  dakwah beliau adalah dakwah yang murni, yang berangkat dari al-Qur’an dan as-Sunnah.