Renungan munculnya Khowârij dan Jamâ’ah Tahdzìr

 Aug, 06 - 2015   no comments   BantahanFirqoh, Sekte & PemikiranSorotan

بسم الله الرحمن الرحيم

Oleh : al-Ustâdz Abû Qotâdah

1. Kaum khowârij adalah sekelompok orang yg mengambil ayat² yg Allâh turunkan untuk orang kafir lalu mereka alamatkan kepada “ushôtul mu’minîn” (para pelaku maksiat) lalu mereka mengkafirkan kaum muslimin (dengan sebab kemaksiatan tersebut)…

2. Jamâ’ah tahdzîr adalah sekelompok org²  yang mengambil nash² tentang tabdî’ (vonis bid’ah) baik dari al-Qur’ân, hadìts, atau perkataan para ‘Ulama, kemudian mereka alamatkan kepada siapa saja yg mereka anggap salah atau menyelisihi mereka lalu menghukumi ahli sunnah sebagai mubtadi’ (Ahlil bid’ah).
Mereka merasa sedang mengamalkan ‘adillah (dalil²) syar’îyah dan aqwâl (ucapan) Ulama. Seperti Ibnu Muljam yg menikam sahabat ‘Alî رضي الله عنه
sembari membacakan 2 ayat Al-Qur’an. Ia menyangka sedang mengamalkan ayat tersebut.
نعم الدليل بئس الاستدلال
(dia menggunakan) sebaik² dalil namun dg seburuk² cara penempatan dalil.

****
Dishare oleh Ust Abu Qotadah di Grup WA Multaqō ad-Du’ât ilallâh

Posted from WordPress for Android


Related articles

Silakan berikan tanggapan...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: