Ebook : 20 FATWA PILIHAN SEPUTAR HUKUM ZAKAT

 Sep, 25 - 2007   no comments

20 Fatwa Pilihan Zakatbanner-new.gif

 

20 FATWA PILIHAN SEPUTAR HUKUM ZAKAT

 

Oleh :

Al-Imam ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz

Rahimahullahu

 

 Berikut ini adalah 20 Fatwa Pilihan mengenai zakat yang disampaikan oleh al-Imam al-‘Allamah ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullahu. 20 Fatwa pilihan di sini mencakup hampir semua jenis zakat yang dipaparkan dengan ringkas, mudah dan ilmiah. Fatwa-fatwa ini kami angkat dari Tuhfatul Ikhwan bi-Ajwibati Muhimmah tata’allaqu bi Arkaanil Islam. Insya Alloh banyak sekali ilmu dan faidah yang bisa kita petik dari fatwa seorang mufti dunia dan syaikhul Islam di zamannya, al-Imam al-‘Allamah ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullahu.

Silakan Download

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.