Perisai Penuntut Ilmu Dari Syubhat ath-Thalibi (3)

 Dec, 15 - 2006   no comments

صيانة الطلاب من شبه الطالبي

Perisai Penuntut Ilmu Dari Syubhat

ath-Thalibi

(Bagian3)

Ath-Thalibi : Ketika mengomentari perkataan Bapak Budi Azhari, dari DPW PKS Jakarta, dimana beliau mengatakan bahwa ada yang lebih kasar dari Syaikh Rabi’ Al Madhali, yaitu Syaikh Muhammad Aman Jami. Abu Salma mengatakan: “Ucapan Pak Budi Azhari bahwa Syaikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu lebih kasar daripada Syaikh Rabi’ bin Hadi hafizhahullahu dan syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu, adalah berangkat dari sikap apriori, kebencian dan kejahilannya terhadap hakikat Syaikh Muhammad Aman al-Jami. Padahal, tidak musti setiap kekasaran dan ketajaman lisan pasti buruk. Apalagi apabila ditujukan kepada ahlul bid’ah pengagung kesesatan, kesyirikan dan kebid’ahan yang keras kepala.

CATATAN: Perhatikan kalimat terakhir, “Apalagi apabila ditujukan kepada ahlul bid’ah pengagung kesesatan, kesyirikan dan kebid’ahan yang keras kepala.” Siapakah ahlul bid’ah yang mengagungkan kesesatan, kesyirikan, dan kebid’ahan ini? Tentu saja yang dimaksud Abu Salma adalah PKS atau Ikhwanul Muslimin (IM). Mengapa PKS? Sebab pihak yang memiliki korelasi dengan bahasan isu di atas ialah IM, bukan lainnya. Saran saya, hati-hati ustadz atas ucapan Antum! Perkataan Antum bisa berkonsekuensi TAKFIR terhadap pihak yang dituduh sebagai pengagung kesesatan, kesyirikan, dan bid’ah. Melakukan kesesatan saja salah, apalagi mengagungkan kesesatan? Ingat selalu, syirik itu merupakan pembatal pertama keimanan. Bahkan Syaikh Bin Baz rahimahullah dalam bukunya membahas pembatal lain, yaitu kafir hukumnya bagi orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Kalau Antum sebut disini ada kelompok yang mengagungkan kesesatan, kesyirikan, dan kebid’ahan sekaligus, apalagi yang bisa dikatakan? Apakah mereka masih bisa dianggap Muslim? Hati-hati Ustadz, jangan-jangan Antum mulai tergoda dengan manhaj-nya Luqman Ba’abduh.

Tanggapan : Sebelumnya izinkan saya menukilkan beberapa pandangan ulama mu’tabar di zaman ini terhadap al-‘Allamah Muhammad Aman bin ‘Ali al-Jami rahimahullahu, mantan pengajar di Masjid Nabawi asy-Syarif dan Universitas Islam Madinah. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan al-‘Allamah al-Jami di hadapan ahli ilmu.

Al-Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullahu berkata tentang Syaikh Muhammad al-Jami ­rahimahullahu :

هو معروفٌ لديَّ بالعلم و الفضل و حسن العقيدة، و النشاط في الدعوة إلى الله سبحانه و التحذير من البدع و الخرافات غفر الله له و أسكنه فسيح جناته و أصلح ذريته وجمعنا و إياكم و إياه في دار كرامته إنه سميع قريب

Beliau adalah orang yang aku kenal akan keilmuan, keutamaan dan kebaikan aqidahnya. Orang yang giat di dalam berdakwah kepada Alloh Subhanahu dan mentahdzir dari bid’ah dan khurofat. Semoga Alloh mengampuni (segala dosa) beliau dan menempatkan beliau di dalam kelapangan surga-Nya serta membenahi anak keturunannya. Dan semoga Alloh mengumpulkan kita, kalian dan diri beliau di negeri kemuliaan, sesungguhnya Alloh adalah maha mendengar lagi maha dekat.”1

Al-‘Allamah Shalih Fauzan al-Fauzan hafizhahullahu berkata tentang Syaikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu :

الشيخ محمد أمان كما عرفته: إن المتعلمين و حملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون, و لكن قليلٌ منهم من يستفيد من علمه و يستفاد منه، و الشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخَّروا علمهم و جهدهم في نفع المسلمين و توجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسه في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف وفي جولاته في الأقطار الإسلامية الخارجية و تجواله في المملكة لإلقاء الدروس و المحاضرات في مختلف المناطق يدعو إلى التوحيد و ينشر العقيدة الصحيحة ويوجِّه شباب الأمة إلى منهج السلف الصالح و يحذِّرهم من المبادئ الهدامة و الدعوات المضللة. و من لم يعرفه شخصياً فليعرفه من خلال كتبه المفيدة و أشرطته العديدة التي تتضمن فيض ما يحمله من علم غزير و نفع كثير

Syaikh Muhammad Aman yang saya tahu: sesungguhnya para pelajar dan pemegang ijazah tinggi itu sangat banyak, namun sangatlah sedikit di antara mereka yang bisa mengambil faidah dari ilmu beliau dan beristifadah dari beliau. Syaikh Muhammad Aman al-Jami adalah termasuk orang yang langka diantara para ulama yang mengkhidmatkan ilmu dan upayanya (tanpa mengharapkan imbalan) di dalam memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dan mengarahkan mereka dengan berdakwah kepada Alloh di atas bashiroh (pemahaman yang dalam) di tengah-tengah pelajarannya baik di Universitas Islam (Madinah), di Masjid Nabawi asy-Syarif, di dalam lawatan beliau ke luar negeri di penjuru dunia Islam dan kunjungan beliau di kerajaan (Arab Saudi) dalam rangka memberikan pelajaran dan ceramah di berbagai tempat, beliau senantiasa menyeru kepada tauhid dan menyebarkan aqidah yang benar, mengarahkan para pemuda Islam kepada manhaj as-Salaf ash-Shalih, memperingatkan dari ideologi-ideologi yang membinasakan dan seruan-seruan yang menyesatkan. Bagi orang yang tidak mengenal sosok beliau maka hendaknya mengenal beliau dari buku-buku beliau yang bermanfaat dan ceramah-ceramah beliau yang beraneka ragam, yang mengandung kucuran ilmu yang melimpah dan manfaat yang banyak.”2

Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan hafizhahullahu pernah ditanya sebagai berikut :

هل من نصيحة لشباب يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي؟

Apakah nasehat anda bagi para pemuda yang mencela sebagian imam dakwah salafiyah seperti syaikh Muhammad Aman al-Jami dan Syaikh Rabi’ al-Madkholi?”

Maka Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan menjawab :

دعونا من الأفراد والقيل والقال ، المشايخ إن شاء الله فيهم خير ، وفيهم بركة للدعوة السلفية ، وتعليم الناس ، فلو ما أرضوا بعض الناس فالرسول ما أرضى كل الناس ، هناك ساخطين على الرسول صلى الله عليه وسلم ، مسألة النفسانيات والأهواء هذه لا اعتبار بها ، المشايخ نحسن بهم الظن ، وما علمنا عليهم إلا الخير إن شاء الله ، وندعو لهم بالتوفيق

Kita tinggalkan (membicarakan) masalah perseorangan dan qiila wa qoola (desas-desus), dan masyaikh (yang disebutkan) insya Alloh mereka memiliki kebaikan dan mereka memiliki barokah di dalam dakwah salafiyah dan mendidik umat. Walaupun sebagian orang tidak ridha padahal Rasulullah sendiri tidak diridhai oleh seluruh manusia, ada saja oramg-orang yang membenci Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam. Masalah (selera) pribadi dan hawa nafsu tidak dianggap sama sekali. Para masyaikh tersebut, kita berbaik sangka pada mereka, dan kita tidak mengetahui sesuatupun tentang mereka melainkan hanya kebaikan insya Alloh, dan kami mendoakan atas mereka at-Taufiq.”3

Demikianlah pandangan sebagian masyaikh ahlus sunnah zaman ini terhadap Syaikh Muhammad Aman Ali al-Jami, dan sesungguhnya masih banyak lagi yang apabila dinukilkan di sini maka akan menjadi panjang dan saya khawatir kita akan keluar dari konteks pembahasan.

Kembali ke pembahasan semula.

Ath-Thalibi berkata : “Perhatikan kalimat terakhir, “Apalagi apabila ditujukan kepada ahlul bid’ah pengagung kesesatan, kesyirikan dan kebid’ahan yang keras kepala.” Siapakah ahlul bid’ah yang mengagungkan kesesatan, kesyirikan, dan kebid’ahan ini? Tentu saja yang dimaksud Abu Salma adalah PKS atau Ikhwanul Muslimin (IM). Mengapa PKS? Sebab pihak yang memiliki korelasi dengan bahasan isu di atas ialah IM, bukan lainnya.

Perhatikan kalimat yang saya garis bawahi! Sekali lagi ath-Thalibi dengan seenaknya melakukan penakwilan batil atas ucapan saya dan membawa ucapan saya yang ijmal (global) dan dibawanya kepada tafshil (perincian) yang bathil. Apakah ini bukannya sikap mudah menvonis isi hati orang lain? Apakah ini bukannya sikap “sok tahu” –maaf-? Ucapan ath-Thalibi “Tentu saja yang dimaksud…” merupakan tajzim (pemastian) bahwa kata “tentu saja” bermakna pemastian. Saya ingin bertanya kepada ath-Thalibi, apakah anda pernah membelah dada saya wahai saudaraku? Apakah anda pernah membuka isi kepala saya wahai akhy??? Ataukah anda telah belajar ilmu menyibak isi hati orang lain?

Sungguh wahai saudaraku, apabila anda menyebutkan, “mungkin, bisa jadi, bisa saja yang dimaksud…”, maka yang demikian ini lebih selamat, karena masih berbentuk dugaan yang bisa salah bisa benar, dan masih memerlukan konfirmasi dari fihak yang anda tuju. Adapun ucapan anda, “tentu saja” maka ini adalah sebuah pemastian yang seakan-akan anda telah memiliki ilmu/pengetahuan yang pasti tentangnya. Lantas darimana anda mendapatkan ilmu yang pasti tersebut? Apakah dari dugaan anda yang buruk kepada saya? Ataukah… atau…

Subhanallohu, ya Aba Abdirrahman, semoga Alloh mengampuniku dan dirimu, pun sekiranya anda berkilah dengan menyatakan bahwa zhahir ucapan saya seakan-akan bermaksud demikian, hanya karena fihak yang memiliki korelasi bahasan isu ini adalah orang PKS atau IM, bukan lainnya, maka saya katakan, anda salah wahai saudaraku dan anda tetap tidak boleh berlaku demikian, yaitu memberikan kepastian suatu maksud ucapan yang global dan anda bawa kepada perincian yang lain.

Saudaraku, Anda terlalu mudah di dalam mengambil kesimpulan dan konklusi, anda terlalu mudah membelokkan perkataan seseorang dari maksud sebenarnya, anda terlalu berani untuk menakwil ucapan seseorang –walaupun ia adalah lawan anda-.

احذر لسانك أن يقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق

Jaga lidahmu untuk berujar dari petaka

Sebab petaka itu bergantung pada ucapan

Wahai ath-Thalibi, ketahuilah bahwa Syaikh Muhammad Aman al-Jami memiliki bantahan terhadap banyak kelompok-kelompok sesat dan menyimpang, mulai dari para ahlul bid’ah, pengagung kesyirikan dan kesesatan. Adapun ucapan saya di atas adalah ucapan global dan umum, maka tidak bisa ditafshilkan atau dikhususkan kepada suatu kelompok tertentu saja, namun umum untuk kelompok-kelompok yang menyimpang dan menyeleweng.

Jangan hanya karena saya mengomentari ucapan seorang tokoh PKS, maka anda tuduh saya sempitkan makna dan saya khususkan hanya untuk PKS atau IM sebagaimana tuduhan anda. Sungguh, apabila anda mengeluarkan ucapan saya dari konteksnya maka ini merupakan suatu kedustaan atas nama saya, apalagi dengan tajzim (pemastian) atas maksud ucapan saya.

فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان

Di sisi kalian dusta itu sangat murah harganya

Tanpa ditakar dan ditimbang mereka menghamburkannya

Baiklah, anggap saja saya sebagaimana yang dituduhkan oleh ath-Thalibi –walau kenyataannya tidak demikian-. Sekali lagi ath-Thalibi tidak faham antara vonis mutlak dengan vonis mu’ayan (spesifik). Orang yang mengajarkan kesyirikan, membolehkannya bahkan membela para pelakunya, maka orang seperti ini kita katakan adalah para pembela kesyirikan. Orang yang memuja-muja orang yang telah meninggal, bertabaruk padanya, bertawasul dan berdoa kepada mayit tersebut, maka mereka ini kita katakan musyrik dan pengagung kesyirikan. Ini adalah vonis mutlak. Apakah ath-Thalibi menolak bahwa yang mereka lakukan adalah kesyirikan??? Jadi, menyebut mereka sebagai pelaku kesyirikan, kebid’ahan ataupun pengagung kesesatan, kebid’ahan dan kesyirikan adalah suatu vonis mutlak, bukan mu’ayan.

Dengan demikian, apa yang saya lakukan bukan merupakan takfir kepada kaum muslimin secara umum, namun merupakan takfir muthlaq kepada para pelaku kemusyrikan, bahwa mereka adalah musyrik dan pengagung kesyirikan. Saya tidak berani menta’yin (menvonis secara spesifik) orang-orang tertentu sebagai musyrik, mubtadi’, fasik apalagi kafir. Sebab untuk melakukan ini bukan wewenang saya dan ini sangat berat sekali konsekuensinya dan memiliki banyak persyaratannya.

Namun, sungguh disayangkan, sekali lagi saudara ath-Thalibi terjebak oleh ketidakfahamannya akan masalah ini dan menuduh serta menvonis saya telah melakukan takfir.

تَخُضْ فِيْ حَدِيْثٍ لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ سِمَاعُهُ

Janganlah engkau menyelam ke suatu pembicaraan yang engkau tidak berhak mendengarkannya

Anda benar wahai ath-Thalibi, bahwa kesyirikan merupakan pembatal keislaman pertama dan Alloh tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan benar pula, bahwa meragukan kekafiran orang-orang yang telah jelas kemusyrikannya dan kekafirannya adalah juga kafir. Sekarang pertanyaannya adalah, apabila anda melihat seseorang melakukan amal kekufuran yang merupakan kufur akbar, seperti ber­istighotsah kepada mayit, yang mana ini adalah fenomena umum di negeri kita, apakah anda tidak menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan syirik dan pelakunya adalah musyrik? Tentu saja perbuatan ini adalah perbuatan syirik dan pelakunya adalah musyrik. Namun, apakah anda berani menvonis orang perorang yang melakukannya bahwa mereka adalah musyrik?!!

Sebuah contoh sederhana lagi, syiah rafidhah tidak syak (ragu) lagi adalah kelompok kafir. Namun beranikan anda menvonis kafir orang perorang secara spesifik di dalamnya?

Contoh kedua, para imam ahlus sunnah banyak yang menyatakan bahwa jahmiyah adalah kelompok di luar 72 kelompok yang diancam dengan neraka, karena mereka telah kafir keluar dari Islam. Lantas apakah setiap orang yang ada di dalamnya secara spesifik bisa kita kafirkan semuanya?

Contoh ketiga, Imam Ahmad dan Imam Ahlus Sunnah lainnya rahimahumullahu pernah mengatakan, bahwa barangsiapa yang mengatakan al-Qur’an adalah makhluk maka ia telah kafir. Khalifah al-Ma’mun bukan hanya mengucapkannya, namun ia juga memaksakan kepada umat untuk berkeyakinan dengan keyakinan kafir ini, lantas apakah Imam Ahmad mengkafirkan Khalifah al-Ma’mun?

Contoh keempat, Imam Abu Hanifah rahimahullahu pernah berkata, “Barangsiapa yang mengatakan aku tidak tahu apakah Alloh berada di atas langit atau tidak maka telah kafir.” Subhanalloh, betapa banyak kaum muslimin saat ini yang tidak faham aqidah ahlus sunnah, bahwa Alloh berada di atas langit bersemayam di atas Arsy-Nya. Lantas apakah bisa kita kafirkan begitu saja orang yang mengatakan, Alloh ada dimana-mana, Alloh ada di hati, dll…

Apabila menggunakan logika anda, niscaya bisa-bisa dikatakan bahwa para imam ahlus sunnah terjerumus kepada ucapan takfir. Padahal kaidah takfir menurut ahlus sunnah yang harus anda fahami adalah :

ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه

Tidaklah setiap orang yang terjatuh ke dalam kebid’ahan maka dengan serta merta bid’ah jatuh kepadanya.4

لا تلازم بين الكفر والكافر، فليس كل من قام به كفر فهو كافر، ثنائية غير متلازمة

Sesungguhnya tidaklah melazimkan/mengharuskan antara kufur dengan kafir, dan tidaklah amalan kufur itu melazimkan pelakunya menjadi kafir, pasangan (tsanaa’iyyah) tidaklah saling melazimkan/mengharuskan satu dengan lainnya.”5

Demikian ini adalah kaidah ahlus sunnah, dan apabila anda telah membaca risalah al-Ustadz Arifin Baderi dan Ustadz Firanda Andirja dalam risalah mereka yang berjudul ”Antara Abduh dan Ba’abduh”, maka seharusnya anda faham bedanya takfir muthlaq dengan takfir mu’ayan.

Sungguh sekali lagi, sangat tepat sekali ucapan seorang penyair :

و كم من عائب قولا صحيحا و آفته من الفهم السقيم

Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar ?

Sebabnya karena pemahaman yang salah/buruk

Berikut akan saya turunkan lagi sebuah contoh yang akan menjelaskan hakikat masalah ini, para dedengkot al-Hulul (pantheisme) seperti Ibnu ‘Arabi6 yang pernah mengatakan, “Hamba adalah tuhan dan tuhan adalah hamba. Wahai alangkah bahagianya sekiranya aku tahu siapa yang terbebani hukum (mukallaf)?” dan dialah yang menetapkan bahwa Fir’aun dan Iblis adalah orang yang arif (bijaksana) yang selamat dari neraka, atau lebih mengenal Alloh daripada Musa!!! Maka tidak ragu lagi dirinya adalah kafir dan dia telah dikafirkan oleh sejumlah besar ulama.

Kita lihat pembesar sufi lainnya, yaitu Asy-Sya’rani7 yang menyatakan dalam kitabnya ath-Thobaqot ketika mengisahkan gurunya, Syaikh Muhammad al-Khudhori, “Sungguh Sayyid-ku Muhammad as-Sarsi Radhiyallahu ‘anhu pernah suatu ketika datang ke Masjid pada hari Jum’at. Lalu orang ramai memintanya memberi khutbah. Beliau kemudian naik mimbar, memuji dan menyanjung Alloh lalu berkata, “Amma Ba’du… Maka sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada tuhan bagi kalian kecuali Iblis ‘alaihi ash-Sholatu was Salam.” Ma’adzallohu, bukankah ini ucapan kekufuran yang pada puncaknya?!!

Maka siapakah gerangan yang berani membela begundal-begundal ini sedangkan di hatinya masih ada iman seberat biji sawi?!! Namun yang sangat kami herankan, ketika seorang syaikh termasyhur dari jajaran syaikh al-Ikhwan, yakni Syaikh Abdullah Nashih ‘Ulwan8, menulis sebuah buku berharga yang di dalamnya beliau membongkar rencana-rencana musuh Islam dari kalangan Yahudi dan komunis, yang berjudul Tarbiyatu Awlaad fil Islaam, kemudian beliau menfokuskan sebuah bab dalam juz kedua buku itu, hal 845-846, di bawah judul asy-Syaikh al-Murabbi.

Di dalamnya, beliau membahas tentang pentingnya menyerahkan seorang anak kepada guru (syaikh) pembimbing spiritual. Beliau memilihkan bagi kaum muslimin dalam membina anak-anak mereka agar mereka membaca buku-buku para begundal zindiq tersebut di atas. Beliau menyebutkan di antaranya adalah Ibnu ‘Arabi, ‘Abdul Wahhab asy-Sya’rani dan selainnya. Lalu setelah itu beliau menyebutkan tentang salafiyun, “Mereka itu menghujat para syaikh ini padahal mereka tidak mencapai derajat para syaikh tadi, bahkan mereka tenggelam dalam keragu-raguan (syubuhat).”

Sekarang perhatikan wahai ath-Thalibi, Syaikh ‘Abdullah Nashih ‘Ulwan yang menganjurkan anak-anak kaum muslimin untuk membaca buku-buku pembesar shufiyah yang sesat tersebut, bahkan beliau pun membelanya dan mencela fihak yang mengkritik masyaikh Shufiyah ini. Apakah salah ketika dikatakan bahwa beliau membela tokoh-tokoh kekufuran dan kesesatan?!! Lantas, apakah dengan serta merta –sebagaimana kaidah singkat yang saya turunkan di atas- kita bisa dengan mudah menvonis Syaikh Nashir Ulwan adalah kafir? Ma’adzallohu… oleh karena itu maka perhatikanlah wahai ath-Thalibi…

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزود

Waktu akan menampakkan apa yang tidak kamu ketahui

Dan datang memberimu berita tentang apa yang tak kamu ketahui

 

1 Khutbah Imam Ibnu Baz nomor 64 tertanggal 9/1/1418 H. Dinukil dari www.misrsalaf.com.

2 Tulisan DR. Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan tertanggal 3/3/1418 H. Dinukil dari www.misrsalaf.com.

3 Ucapan Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan di Makkah, pada hari Senin tanggal 13/6/1424, dinukil dari http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?threadid=315144&goto=nextnewest

4 Ceramah Haqiqotul Bida’ wal Kufri oleh Syaikh al-Albani. Lihat pula al-Manhajus Salafiy ‘inda asy-Syaikh Nashiruddin al-Albani karya Syaikh ‘Amru ‘Abdul Mun’im Salim hal. 64. lihat pula terjemahan lengkap ceramah ini di dalam http://dear.to/abusalma.

5 lihat : Masa`il fil Hajri wa maa yata’allaqu bihi : Majmu’atu min ba’dli asyrithoti asy-Syaikh Shalih bin Abdil Aziz Ali Syaikh, I’dad : Salim al-Jaza`iri, download dari http://www.sahab.org

6 Muhyiddin(?) Ibnu ‘Arabi (w. 638 H/1240 M), adalah seorang pembesar sufiyah dari Andalusia (Spanyol) yang digelari oleh pengikutnya sebagai Syaikhul Akbar. Dia dilahirkan di Murcia dan dibesarkan di Sevilla. Ia mengembara ke timur dan menetap di Damaskus, Siria dan meninggal di sana. Ia menulis hampir 400 buku, dan yang terkenal adalah Al-Futuhat al-Makkiyah, Fushushul Hikam, Mafatihul Ghaib dan at-Ta’rifaat. Seluruh buku-bukunya berporos pada kesesatan, kekafiran dan kezindiqan. Ia dikafirkan oleh ulama ahlus sunnah wal jama’ah dan difatwakan supaya membakar karangan-karangannya.

7 ‘Abdul Wahhab asy-Sya’roni (w. 973 H/1565 M). Seorang penganut sufiyah dan fanatikus madzhab Syafi’iyah di Kairo, Mesir. Memiliki beberapa karangan, diantaranya al-Bahrul Maurud fil Mawatsiq wal ‘Uhud, al-Badrul Muniir, al-Jawaahir wad Durarul Kubraa, Latha’iful Mannaan dan Lawaqihul Anwaar fi Thabaqotis Saadatil Akhyaar. Dia terpengaruh oleh sufisme ekstrim pantheisme (Hululiyah) dan memiliki penyimpangan-penyimpangan aqidah yang parah.

8 Beliau adalah seorang penasehat dan penulis al-Ikhwan yang cukup terkenal. Karyanya yang berjudul Tarbiyatu Awlaad fil Islaam menyebar ke seluruh penjuru dunia.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.